Боледуват ли книгите?

FJMC
Автори

Студенти от ФЖМК.

Тип журнал
Книга