Летни учебни практики

Журналистика - редовно обучение, летен семестър - 19.02.2024 г. - 07.06.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Журналистика - задочно обучение, летен семестър 22.01.2024 г. - 16.02.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността - редовно обучение, летен семестър - 19.02.2024 г. - 07.06.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Връзки с обществеността - задочно обучение, летен семестър 22.01.2024 г. - 16.02.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Комуникационен мениджмънт - редовно обучение, летен семестър - 19.02.2024 г. - 07.06.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Книгоиздаване - редовно обучение, летен семестър - 19.02.2024 г. - 07.06.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна