Комисия по акредитацията, определена със Заповед №18/16.01.2023

Председател:

проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:

1. доц. д-р Светлана Станкова
2. проф. д-р Николай Михайлов
3. доц. д-р Дияна Петкова
4. доц. д-р Милена Цветкова
5. доц. д-р Орлин Спасов
6. проф. д-р Ефрем Ефремов
7. проф. д-р Теодора Петрова
8. доц. д-р Светлозар Кирилов
9. Мариела Николова
10. Христиана Владова
11. Цветелина Джамбазова
12. Таня Димитрова
13. Ани Николова
14. Милена Банова
15. Ива Иванова