FJMC

История и теория на журналистиката

Ръководител на катедра
FJMC

Пресжурналистика и книгоиздаване

Ръководител на катедра
FJMC

Радио и телевизия

Ръководител на катедра
FJMC

Комуникация, връзки с обществеността и реклама

Ръководител на катедра
FJMC

Комуникация и аудиовизуална продукция

Ръководител на катедра