ФЖМК преминава към онлайн обучение (Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.)