FJMC

Ново 20

Автори

Студентите от 4 курс Журналистика 2020 г.

FJMC

Утопия

Автори

Студентите от 4 курс Книгоиздаване 2019 г.

FJMC

Улици

Автори

Студенти 4 курс Журналистика 2019 г.

4publishing

4Publishing

Автори

Студенти на ФЖМК.