Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, академичната общност по медии и комуникации в България, журналисти, медийни специалисти и професионални организации основаха Академичeн клуб за подкрепа на медиите.

Колегите, които желаят да се присъединят към Академичния клуб за подкрепа на медиите в България, могат да го заявят тук.

Цели и задачи:

  • Обединяване на усилията на академичната общност, изследователите и медиите за етична и обективна журналистика;
  • Оказване на съдействие на обществените медии в България в изпълнение на обществената им мисия;
  • Наблюдения, анализ и изследвания върху медийната среда в България;
  • Организиране на инициативи, които подкрепят усилията на журналисти за промяна на средата и създаване на качествен медиен продукт;
  • Реакция при възникване на кризи в медиите;
  • Сътрудничество с журналистически и медийни организации при нарушения на медийната свобода и при институционален натиск върху журналисти;
  • Противодействие на явления и случаи на корупционни отношения между PR и медии.

Първата проява на клуба е Кръгла маса на тема: Обществените медии в България – управление, програмни политики, финансиране и регулация. Кръглата маса е част от периодичните дискусии, които ще се организират от Академичния клуб за подкрепа на медиите в България.

Програма на Кръглата маса

Пълен запис на Кръглата маса

Резюме на основните препоръки от Кръглата маса

Учредители на Академичния клуб за подкрепа на медиите

проф. д-р Веселина Вълканова
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Николай Михайлов
проф. д-р Тотка Монова
проф. д.н. Андреана Ефтимова
проф. д-р Лилия Райчева
проф. д-р Мария Нейкова
доц. Георги Лозанов
д-р Анета Милкова
д-р Денислав Борисов
д-р Илия Вълков
Ирина Величкова
проф. д-р Здравка Константинова
Иван Генчев
доц. д-р Юрий Проданов
доц. д-р Светлана Станкова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Наталия Киселова
доц. д-р Симеон Василев
Богомила Колева
Румяна Вакарелска
доц. д-р Милена Цветкова
проф. д.н. Данаил Данов
Диана Генова
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Александър Донев
д-р Мая Василева
д-р Оля Стоянова
Ива Иванова
Мимо Гарсия
д-р Нихал Йозерган
Йотка Панчева
Славко Панчев
Емилия Николова
доц. д-р Дияна Петкова    
Благовест Илиев
Момчил Георгиев
Татяна Симеонова
Себастияна Шопова
Десислава Францова
Ивета Йорданова         
Ина Къндева
Петя Чакърова
Нина Стоилова
Жейна Желева
Николета Костадинова
Ивайло Илиев