Уважаеми колеги,
Графикът за учебния процес на учебната 2023/2024 г. за Факултета по журналистика и масова комуникация е определен в Заповед 36/19.06.2023 на Декана на ФЖМК.

 

Изходна информация за първокурсниците