Научноизследователски и образователни форуми на Факултета по журналистика и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова организира национални и международни научни конференции, дискусии, научни и презентационно-обучителни семинари, срещи с експерти и практици, открити лекции.
ФЖМК провежда периодично научни конференции и срещи с гостуващи експерти от чуждестранни университети и журналисти от медиите със съдействието на фондове като Фонд „Научни изследвания“ при СУ, “Фридрих Еберт”, “Конрад Аденауер” и др.

Досега в тези конференции са участвали стотици български преподаватели, докторанти и студенти от български университети: Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Техническия университет в София, Нов български университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Югозападния университет „Неофит Рилски“, от институти на Българската академия на науките, Научния център за българска национална стратегия, много журналисти и пиар специалисти.

Гости на конференциите са били чуждестранни учени и докторанти, журналисти и пиар специалисти от други различни европейски страни: Австрия, Албания, Германия, Гърция, Естония, Литва, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словения, Сърбия и Черна гора, Финландия, Чехия, САЩ, Великобритания, Ирландия, Португалия и Хърватия. Между тях има водещи европейски учени в областта на публичната комуникация като проф. д-р Михаел Кунчик, проф. д-р Роланд Буркарт, проф. д-р Барбара Бернс, проф. дфн Манфред Рюл, проф. д-р Гюнтер Бентеле, проф. д-р Бернд Шорб, проф. д-р Яко Лехтонен, проф. д-р Миролюб Радойкович, проф. д-р Бранимир Стойкович и др.

През учебната 2018-2019 г. са проведени научни и професионални събития:

19-21 юни 2019 г. 12-а Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019) съвместно с Европейската асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA) на тема: „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21. век“, организатор: деканското ръководство. Събитието е подкрепено от Фонд „Научни изследвания“.

През учебната 2019/2020 г. са проведени научни и професионални събития:

16 октомври 2019 Открита лекция на генералния директор на Дойче веле Петер Лимбург на тема „Професионални стандарти в обществените медии“
17-18 окомври 2019 Националната научна конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“, организатори: Институтът за литература при БАН и Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“
6 ноември 2019 Юбилейна научна конференция „Комуникациите на 21-ви век – иновации, предизвикателства и тенденции“, организатор: катедра „Реклама и връзки с обществеността“
13 ноември 2019 Дискусия „Бъдещето на журналистиката“, организатор: катедра „История и теория на журналистиката“
14 ноември 2019 Семинар „Медийното потребление на студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация“, организатор на семинара: катедра „Радио и телевизия”
15 ноември 2019 Ден на докторанта, организатор: катедра „История и теория на журналистиката“
21 ноември 2019 Работилница „Ефективно репортерство за развитие, малцинства и миграция”, организатори: катедра „История и теория на журналистиката”, ФЖМК и „Център за развитие на устойчиви общности”
3-4 декември 2019 Научно-образователен докторантски семинар „Медии и комуникации“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК
3 декември 2019 Открита лекция на Щефан Детйен „Между журналистиката и политиката“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК
28 февруари 2020 Обучение за докторанти и преподаватели на тема: „Намиране и анализ на полезна научноизследователска информация в Web of Science Core Collection“ и „Как и къде да публикувате научните си изследвания“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК

През учебната 2020/2021 г. са проведени научни и професионални събития:

30 септември 2020 г. Пета научна конференция на тема „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“, организатор: катедра „Радио и телевизия“. Събитието е подкрепено от ФНИ при СУ.
27 ноември 2020 г. Научно-образователен докторантски семинар „Медии и комуникации“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК
29-30 октомври 2020 г. Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК. Събитието е подкрепено от ФНИ при СУ.
7 април 2021 г. Първи уебинар по проект „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност“, представящ резултати от развитието на медийната грамотност в България, със символичен домакин Факултета по журналистика и масова комуникация.
14 април 2021 г. Втори уебинар по проект „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност“, представящ резултати от развитието на медийната грамотност в България, със символичен домакин Факултета по журналистика и масова комуникация.
23 април 2021 г. Онлайн дискусия по темата: „Пандемия и дезинформация: експерти, инфлуенсъри, медии и социални мрежи“, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация и Българския център за нестопанско право.
27 май 2021 г. Международна конференция "Media Coach" в ZOOM, представяща резултатите от международния проект "Media Coach" с участие от българска страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, представен от ФЖМК, ФНОИ и ФКНФ.

През учебната 2021/2022 г. са планирани научни и професионални събития:

2-7 октомври 2021 г. Журналистически семинар Media Incubator, съорганизатори: ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски“, Гьоте-институт България и Фондация „Тръст за социална алтернатива“
5 октомври 2021 г Шеста научна конференция на тема „Медийният поток: програма, поредица, сериал“, организатор: катедра „Радио и телевизия“.
14 октомври 2021 г Международна научна конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства“, организатор: ФЖМК по проект към ФНИ при СУ "Св. Климент Охридски".
17 октомври 2021 г Международна научна конференция "Медии и политики в Европа през ХХ и XXI век", съорганизатори: ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски“, Университета за икономика и хуманитарни науки във Варшава, Полша, Стафордширския университет в Стафордшир, Англия, Катедрата за културно наследство на Папския университет на Йоан Павел II в Краков, Полша.
28-29 октомври 2021 г. Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“, организатор: деканското ръководство. Събитието е подкрепено от ФНИ при СУ.
30 октомври 2021 г Международен научен семинар „Практически аспекти на медийната грамотност“, организатор: ФЖМК по проект към ФНИ на МОН в конкурсна сесия „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“.

ПРЕМИЕРИ

За учебната 2019/2020 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

26 ноември 2019 Представяне в БАН на книгата „Българската книга по света“ на второкурсниците от специалност „Книгоиздаване“
16 декември 2019 Представяне на книгата "Социални мрежи и PR на телевизията" на д-р Кристина Деспотова
4 февруари 2020 Премиера на книгата „Медийният човек“ от доц. д-р Мария Попова
11 февруари 2020 Премиера на монографията „Социални конфликти и медиен резонанс“ от проф. Луливера Кръстева
18 февруари 2020 Премиера на монографията „Българският сатирично-хумористичен периодичен печат между двете световни войни” на доц. д-р Ясен Бориславов
25 февруари 2020 Премиера на монографията „Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски“ на гл. ас. д-р Марин Бодаков

За учебната 2020/2021 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

28 септември 2020 г. Премиера на книгата „Лилия Райчева. Биобиблиография” на доц. д-р Милена Миланова
18 февруари 2021 Онлайн премиера на учебното списание на студентите от специалността Журналистика от 4. курс „Ново 20“
4 март 2021 Онлайн премиера на учебното списание на студентите от специалността Книгоиздаване от 4. курс „Artholic“
19 март 2021 г. Онлайн премиера на сборника „#Кой спря БНР?“ на колектив изследователи от ФЖМК
27 май 2021 г. Онлайн фестивал на студентското творчество, организиран от катедра "Радио и телевизия"
9 юни 2021 г. Премиера на сборник „Боледуват ли книгите", създаден от студентите от втори курс, специалност „Книгоиздаване“

 За учебната 2021/2022 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

7 октомври 2021 г. Премиера на монографията „Ерата на вечерното токшоу“ от гл. ас. д-р Мая Василева