Мариела Николова

Позиция
Главен инспектор
ОНС
Доктор
Кабинет
11
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.

Ани Николова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
ОКС
Бакалавър
Кабинет
10, ет. I
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
029308226

Милена Банова

Дейност
График за изготвяне изпитна сесия и разпис на занятията
Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
ОКС
Бакалавър
Кабинет
32, ет II
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9861724

Таня Димитрова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
ОКС
Бакалавър
Кабинет
32
Телефон
02/9308202

Христиана Владова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
ОКС
Магистър
Кабинет
11
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9819409