Ani Nikolova

Position
Inspector of Teaching
EQD
Bachelor
Cabinet
10, I floor

Hristina Vladova

Position
Inspector of Teaching
EQD
Master
Cabinet
11

Milena Banova

Position
Inspector of Teaching
EQD
Bachelor
Дейност
График за изготвяне изпитна сесия и разпис на занятията
Cabinet
32, ет II