Graduation - conditions, procedures, terms

Commissions

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Председател: проф. д-р Светлозар Кирилов

Членове:
доц. д.н. Мария Попова
доц. д-р Бисер Златанов
доц. д-р Ралица Ковачева
д-р Генка Шикерова - журналист от Свободна Европа и ТВ1


Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“:

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д-р Грета Дерменджиева
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Евгения Друмева - заместник-генерален директор на БТА

ОКС „магистър“:

Председател
: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д-р Ефрем Ефремов
проф. д.н. Андреана Ефтимова
доц. Георги Лозанов
Вида Делчева – мениджър в издателство „Обсидиан"


Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Председател: проф. д.н. Венцислав Димов

Членове:

доц. д.н. Вяра Ангелова
доц. д-р Жана Попова
Даниел Чипев - БНТ

 


Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Председател:

проф. д-р Николай Михайлов

Членове:

доц. д-р Дияна Петкова
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Александър Христов
 

 


Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

Първа комисия

Председател: доц. д-р Светлана Станкова

Членове:

доц. д-р Калин Калинов
доц. д-р Мануела Манлихерова
Георги Младенов – изпълнителен продуцент – БНТ

Втора комисия:

Председател: доц. д-р Симеон Василев

Членове:

доц. д-р Милена Цветкова
доц. д-р Мая Василева
Аркади Шарков – съветник - МЗ

Last modified
Tuesday, November 28, 2023 - 17:07