Евелин Василева

Позиция
Инспектор "Студенти"
ОКС
Бакалавър
Бакалавърска специалност
Кабинет
9
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9308487

Росица Филатова

Позиция
Инспектор "Студенти"
ОКС
Бакалавър
Бакалавърска специалност
Кабинет
9
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9308487