Приемно време 10 - 12, 13 - 15 ч.

Инспектор
бакалавърска  и магистърска степен

Каб. 9

тел:
02/9308487

02/9870364

Стела Митева, инспектор „Студенти“ за ОКС „Бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ и ОКС „Магистър“, stelasm@uni-sofia.bg

Росица Филатова, инспектор „Студенти“ за ОКС „Бакалавър“, специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“ и ОКС „Магистър“, rfilatova@uni-sofia.bg

 

Ако след консултация с инспектор от отдела студентите бъдат насочени да подадат документ към деловодството на СУ, могат да го направят като го изпратят на имейл: delovodstvo@uni-sofia.bg. Подписаният документ се изпраща в pdf формат. При регистриране на изпратен документ в деловодството на СУ, студентите получават талон, с код за достъп, парола и Web сайт (https://check.uni-sofia.bg), чрез който могат да проследят движението му.