проф. д-р Веселина Вълканова
Ръководна позиция
Декан
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Професор
Кабинет
30, ет. II
Телефон
02 930 82 15
02 930 82 15
Приемно време
Понеделник 13.00 - 15.00 ч.