Veselina Valkanova

FJMC
Научна степен
Phd
Преподавателски титли
Professor
Ръководна позиция
Dean
Кабинет
30, II floor