Национална научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози“

Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози“, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ по повод 25-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“.
Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май 2023 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация (София, ул. „Московска“ № 49).

kn
Каним студенти, докторанти, преподаватели, изследователи, професионалната общност на издателите и всички хора около Книгата да поговорим за традицията, новите предизвикателства пред книгоиздаването и образованието по книгознание и книгоиздаване, за комуникацията и трансформациите на книгата, за съхранението на книжовното наследство, за четенето и читателите.
Събитието ще бъде съпроводено от изложба и представяне на студентски филм, посветени на годишнината.

Програма на конференцията (ПДФ)

Резюмета на докладите

19 МАЙ 2023 Г. (ПЕТЪК)
АУЛА МАГНА НА ФЖМК
10:00 ч. –  Слово за откриването от Декана
на Факултета по журналистика и масова комуникация,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА
10:15 ч. – Приветствие от Ръководителя на Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ ПРОФ. Д-Р ЕФРЕМ ЕФРЕМОВ
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ – НАЧАЛО 10:30 Ч.
МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА
10:30 – 10:45 ч. Георги Лозанов (ФЖМК, СУ). За книгата и книгоиздаването като академична специалност
10:45 – 11:00 ч. Гриша Атанасов (ФЖМК, СУ). Специалност „Книгоиздаване“ – френската връзка
11:00 – 11:15 ч. Десислава Алексиева (Председател на УС на Асоциация „Българска книга“). Международното сътрудничество в книгоиздаването: възможности и предизвикателства
11:15 – 11:30 ч. Алберт Бенбасат (ФЖМК, СУ). Днешното българско книгоиздаване: излишество и недостиг
11:30 – 11:45 ч. Георги Александров (ФЖМК, СУ). Книгоиздаването през 21-вата година на 21-ви век
11:45 – 12:00 ч. Добринка Пейчева (ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“). Динамика на четенето и читателските нагласи
12:00 - 12:15 ч. Ренета Божанкова (ФСлФ, СУ). Дигиталното социално четене и превъплъщенията на литературната критика
СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ – НАЧАЛО 13:00 Ч.
ПАНЕЛ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАЗВИТИЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО В ХХI ВЕК
МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д-Р ЕФРЕМ ЕФРЕМОВ
13:00 - 13:15 ч. Виктория Бисерова (ФЖМК, СУ). Законът за фиксираната цена на книгата – край на ценовите войни и начало на градивната конкуренция в книгоразпространението
13:15 - 13:30 ч. Симона Калева-Христова (Литературна агенция „Корто“). Походът на мумините: глобалният триумф на един локален медиен феномен
13:30 – 13:45 ч. Таня Венелинова (ФЖМК, СУ). Пандемични и постпандемични  промени в световното книгоиздаване: тенденции и прогнози
13:45 – 14:00 ч. Зоя Крачунова (ВА „Г. С. Раковски“). Издателското редактиране – професионализъм и практика
14:00 – 14:15 ч. Елизабета Георгиев (Народна библиотека „Детко Петров“ Цариброд, Сърбия). Издателска дейност в библиотеките в Сърбия: развитие, тенденции, предизвикателства
14:15 – 14:30 ч. Светлозар Желев (Национален център за книгата, НДК). Изграждане на преводаческа школа за представяне на съвременна българска литература по света
Дискусия
ПАНЕЛ: ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ НА КНИГАТА
МОДЕРАТОР: АС. Д-Р ВИКТОРИЯ БИСЕРОВА
15:00 – 15:15 ч. Мая Стоянова (ФЖМК, СУ). Съвременни тенденции в коричния дизайн на книгата в дигитална среда
15:15 – 15:30 ч. Захарина Петрова-Проданова (НБУ). Дигиталните процеси като начин на съхранение на българското шрифтово наследство
15:30 – 15:45 ч. Катерина Гаджева (Институт за изследване на изкуствата, БАН). „Светът е пълен с разни неща“. Илюстрациите към някои любими книжки – полъх от Запада в света на социалистическото дете
15:45 – 16:00 ч. Капка Кънева (НХА). От хартия: изобразителни възможности на пластичния хартиен обект в илюстрацията и дизайна на книги
16:00 – 16:15 ч. Бояна Павлова (НХА). Експерименталните форми на типографията в печатната книга – средство за интерактивна комуникация с читателя
16:15 – 16:30 ч. Дора Иванова (НХА). Авангардната традиция в съвременните европейски илюстровани издания за деца
Дискусия
20 МАЙ 2023 г. (събота),
13 АУДИТОРИЯ НА ФЖМК
СУТРЕШНА СЕСИЯ СЕСИЯ – НАЧАЛО 10:00 Ч.
ПАНЕЛ: СЪХРАНЕНИЕ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО
МОДЕРАТОР: Д-Р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ
10:00 – 10:15 ч. Антоанета Тотоманова (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“). Необходимост от създаване на национален електронен архив
10:15 – 10:30 ч. Яница Радева (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“).   Фототипната книга днес – от историята към перспективата
10:30 – 10:45 ч. Стефанка Митева (УниБИТ). Онлайн присъствието на регионалните библиотеки в България като фактор за стимулиране на четенето
10:45 – 11:00 ч. Спаска Тарандова (ФЖМК, СУ). Електронно книгозаемане в Европа – гледната точка на библиотеките с оглед промените в читателските навици
11:00 – 11:15 ч. Аделина Христова (ABV Publishing). Платформи за дигитализиране на книгата – създаване на аудио варианти
*Онлайн участие
11:15 – 11:30 ч. Малина Димитрова (Университетска библиотека, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Георги Юруков – недооцененият и забравен издател
    *Онлайн участие
11:30 – 11:45 ч. Юлия Йорданова (ФЖМК, СУ). Силата на книгозавъра. Приносът на проф. д-р Алберт Бенбасат за утвърждаването и развитието на специалност „Книгоиздаване“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Дискусия
СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ – НАЧАЛО 13:00 Ч.
ПАНЕЛ: НОВИ МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ В КНИГОИЗДАВАНЕТО
МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р МАЯ ВАСИЛЕВА
13:00 – 13:15 ч. Мая Василева (ФЖМК, СУ). Продуцентски модел в издателската дейност на президентското семейство Обама
13:15 – 13:30 ч. Никола Вангелов (ФЖМК, СУ). Дигиталната реклама в съвременното книгоиздаване
13:30 – 13:45 ч. Диляна Димитрова (Площад „Славейков“). Реклама на книгата в точните медии
13:45 – 14:00 ч. Мария Маркова (ФЖМК, СУ). Стимулиране на интереса към книгата – стратегии за маркетинг на съдържание в социалните мрежи и тяхното приложение в популяризирането на нови заглавия
14:00 – 14:15 ч. Милена Илиева-Момчилова (ФЖМК, СУ). Как се промени традиционният PR и къде сме днес, или как поколението Z променя PR?
14:15 – 14:30 ч. Дена Попова (ФЖМК, СУ). Рефлексивната комуникация в споделените интернет пространства за литература
14:30 – 14:45 ч. Росица Славова (ФЖМК, СУ). Елементи и похвати за писане на ревю на книга в онлайн медиите
Дискусия
ПАНЕЛ: РЕЦЕПЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ НА КНИГАТА
МОДЕРАТОР: ГЛ. АС. Д-Р ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА
16:00 – 16:15 ч. Оля Стоянова (Програма „Христо Ботев“, БНР). Медии и читателски нагласи
16:15 – 16:30 ч. Теодора Георгиева (ФЖМК, СУ). Как притурката „Параграф 22“ на „БАНКЕРЪ“ стимулира читателския интерес към книгата на „Параграф 22“ на Джоузеф Хелър
16:30 – 16:45 ч. Веселина Петрова (ФЖМК, СУ). Ролята на читателските нагласи в медийната интерпретация на българо-македонските отношения
16:45 – 17:00 ч. Биляна Ковачев (ФЖМК, СУ). Четенето като лайфстайл – как издателите на едновремешните домакински списания създават литературния вкус на читателите си
Дискусия