Милена Цветкова

Милена Цветкова
Научна степен
Доктор
Преподавателски титли
Доцент
Ръководна позиция
Помощник декан
Кабинет
60, ет. ІІІ
Телефон
02/ 93 08 379