Във връзка със заповед на ректора № РД 19-46/18.02.2022 г. и предвид усложняващата се епидемична ситуация, както и нарастващия брой заболели и карантинирани преподаватели и студенти, защитите на дипломните работи във Факултета по журналистика и масова комуникация на 27, 28 и 29 юли 2022 г. ще бъдат проведени в платформата Zoom. При необходимост, студентите могат да участват на защитите и от сградата на Факултета, за което ще им бъде предоставена стабилна интернет връзка. Дипломните работи се предават в определения срок по електронна поща.

Връзки за достъп:

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

27 юли 2022 г., 10,00 ч.

https://us02web.zoom.us/j/82303371976?pwd=TmJaa1FodGN4TDhvQm5tTm1sK0xHUT09

Meeting ID: 823 0337 1976
Passcode: 038051

28 юли 2022 г., 10,00 ч.

https://us02web.zoom.us/j/86949933648?pwd=Mk5PYi9Ra0YzMGNMRmRMTmgyeFhPUT09

Meeting ID: 869 4993 3648
Passcode: 628850

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“:

27 юли 2022 г., 9.30 ч.

https://us02web.zoom.us/j/85606151593?pwd=M1dmU0FoUkVsMURmVnlqNUNLeVlDdz09

Meeting ID: 856 0615 1593
Passcode: 460904

ОКС „магистър“:

28 юли 2022 г., 9.30 ч.

https://us02web.zoom.us/j/85041293859?pwd=WVZMUmF3YmllWjlVenZKL2JWdVkzdz09

Meeting ID: 850 4129 3859
Passcode: 594613

Катедра „Радио и телевизия

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

28 юли 2022 г., 9,00 ч.

 
Meeting ID: 884 6272 4353
Passcode: 187729
 
Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“
 
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

27 юли 2022 г., 9,00 ч.

https://us02web.zoom.us/j/86280853287?pwd=VHNBNDlzWkQ2Vml5S1M2ZGF2c3BFQT09

Meeting ID: 862 8085 3287
Passcode: 417627
 
28 юли 2022 г., 9,00 ч.
 
 
Meeting ID: 815 8755 5793
Passcode: 200077
 
Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“
 
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

27 юли 2022 г., 9,30 ч.

https://us02web.zoom.us/j/83315935410?pwd=ZHFqN3NTbDluK0xlZjN2dkRScHlXQT09

Meeting ID: 833 1593 5410
Passcode: 941623