Във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе кръгла маса на тема: „Журналистика по време на война“. Събитието се организира съвместно с Академичния клуб за подкрепа на медиите по случай Световния ден на свободата на пресата и свободното слово.


99

Събитието бе открито от декана на Факултета проф. Веселина Вълканова. „Днешната дискусия се провежда в Световния ден на свободата на печата и свободното слово - повече от всякога отговорната, свободната, независимата журналистика е важна, в същото време е поставена под заплаха, а журналистите са подлагани на икономически, политически, институционален натиск, насилие, което прави професията една от най-застрашените. Общността е факторът, който може да съдейства и противодейства. Да съдейства на колегията и отговорната журналистика да си върши работата и да противодейства на политиците, да напомня на правителствата, че свободата на печата е всеобщ ангажимент, че свободното информиране, независимите медии са наистина крайъгълен камък на демократичните общества“, посочи проф. Вълканова. Тя отбеляза, че през последните години ЕС е предприел редица действия в подкрепа на журналистите и независимите медии и в борбата с дезинформацията - мерки, катализирани от ситуацията на пандемията. Деканът подчерта, че свободната медия не може да бъде гарантирана отвън, затова и има обръщане на критичната рефлексия към нас самите, към свободната журналистика и нашата собствена отговорност към нея и тук ролята на гражданските организации е огромна.


777

„Всички искаме да имаме повече от доброто - повече силни, обективни медии, независими от политически и икономически интереси. Такава беше и идеята за учредяване на Академичния клуб за подкрепа на медиите в България - да обединим усилията, познанията на хора, посветили професионалния си живот на медиите, за намиране на решения - чрез оказване на съдействие, чрез наблюдения, анализ и изследвания върху медийната среда в България, чрез разговори и подкрепа, чрез реакция при възникване на кризи в медиите, чрез сътрудничество с журналистически и медийни организации, чрез противодействие на явления и случаи на намеса в работата на медиите или обратно - на случаи на недопустимо прекрачване на журналистиката в пиара“, каза проф. Вълканова.

Тя отбеляза, че във Факултета по журналистика и масова комуникация се обучават студенти по журналистика от 70 години и имат дълг не само към студентите, но и към професията, към средата, към аудиторията и към установяването на високи професионални стандарти в журналистиката: „Дългът ни към студентите не би трябвало да включва само проповед, че сме една общност, която има общи цели, а да им покажем на практика, че академичната общност може да събира, да обединява, че професионалното самосъзнание на журналиста не е празна дума, то е принадлежност и отговорност“.

Проф. Вълканова посочи, че настоящата военна ситуация в Украйна поставя значителни предизвикателства пред журналистиката в България, а и във всички други страни по света. Тя постави въпроса как медиите се справят с чувството за безсилие, завладяло света, отварянето на травматичните рани от миналото, търсенето на истината, противопоставянето на фабрикуваните новини? По думите й журналистиката се променя, а днес сме свидетели как абсолютната обективност, неутралното информираме като класически ценности на качествената журналистика, някак отстъпват в ситуация на имперска агресия, военни престъпления, крайни жестокости. Видяхме как българските журналисти точно и смислено отразяват човешкото страдание, трагедиите, обърнатите съдби - отвъд реториката на противопоставянето на приятелите и враговете, отбеляза проф. Вълканова. „Съпричастността с трагедията, споделените страхове, които свързват хората по време на криза, намирането на формати, в които хората говорят помежду си, това е основната задача на медиите по време на война, защото журналистиката е разговорът по израза на Джеф Джарвис“, подчерта деканът на факултета и посочи, че като цяло западната журналистическа култура включва придържане към правила и етика за обективно отразяване на събитията, но виждаме много опитни професионални журналисти често да отразяват темата с превес към отдадеността пред безпристрастността."

2222
 
Тя акцентира върху някои от сложните въпроси за „контекстуалната обективност“ в отразяването на войната - предаването през призмата на ценности и вярвания, свързани с професионализма и подходите към отразяването на военния конфликт: Търпи ли професионален укор емоционалната, наричана от някои частична, непълна картина на войната? Абсолютни понятия ли са обективността и безпристрастността, стълбовете на журналистиката, или има „контекстуална обективност“? Как лоялността към редакционните насоки на медията се сблъсква с личната позиция и емпатията към жертвите?

В изказването си проф. Вълканова изтъкна и нуждата от сериозна подготовка и професионални качества, свързани с умението да проучваш и проверяваш разнопосочни и объркващи източници; познаването на медийните системи на двете воюващи страни и разбирането на новините и механизмите на формиране на общественото мнение в тях; степента и ефекта от мерките за цензура и законодателните мерки; критичното отношение към източниците от враждуващите страни, за да се избягва инструментализация и пропагандна война; издигането на коректността пред скоростта – по принципа пръв, но прав; избягването на непроверени изображения дори с етикет „непроверена от независими източници информация“ заради незабавното им въздействие; вниманието към езика, въпросът за „другите гледни точки“.

444
 
„Ние нямаме курс „Журналистика по време на война“ в нашата учебна програма – за съжаление става актуално какво и как да предаваме от горещите точки, как да говорим в жива връзка, когато наоколо падат снаряди. Войната в Украйна направи особено актуален въпроса за подготовката на журналистите, които отразяват военни конфликти и кризисни ситуации. Ние приемаме като отговорност на Факултета по журналистика и масова комуникация да предложим такова обучение, което да осъществим съвместно с българските медии, с вас и с държавните институции“, подчерта проф. Веселина Вълканова и посочи, че вероятно кризите ще ни съпътстват през следващите години, което е огромно предизвикателство за осигуряване на медийното им отразяване. Нужни са журналисти, подготвени за тази несигурна, кризисна ситуация, а този проект може да се осъществи единствено съвместно с представителите на медиите и държавните институции, тъй като целта е обща - запазване на сигурността и живота на отразяващите журналисти, за предоставяне на обществото на сигурна информация и в подкрепа на качествената журналистика.

В края на изказването си проф. Веселина Вълканова посочи, че досега във войната в Украйна са загинали 24 журналисти и призова присъстващите да почетат паметта на колегите и на цивилните жертви със ставане на крака.

888

Модератор на събитието бе доц. Георги Лозанов, който посочи, че войната в Украйна е по-различна, защото е близка война, каквато не сме вярвали, че ще ни се случи – близка териториално, близка културно, близка е и заради това, че български малцинства са част от жертвите на тази война. Доц. Лозанов отбеляза, че за българската аудитория войната в Украйна продължава да е медиен образ и как ще бъде преживяна, разбрана и оценена зависи в много голяма степен от това как ще бъде показана от журналистите.

83

В този смисъл по време на война журналистиката става героическа професия, не само заради физическия риск, който се поема, но и защото трябва да можеш да отстоиш истината в ситуации на насилие и сблъсък, в който трябва особен професионален характер и умение, за да може да стигнеш до истината и да я пресъздадеш“, посочи доц. Лозанов и изтъкна, че по време на война цената на човешкия живот пада, а цената на истината се повишава, а журналистите имат професионална чест и дълг да съобщават истината. Истината е философска категория и има много измерения, но в журналистиката истината е качество на журналистическия продукт, а той зависи от стандартите, по които се създава, изтъкна доц. Лозанов и подчерта, че в този смисъл истината е въпрос на качествена журналистика, а тя е въпрос на професионални стандарти.

11
 
Последваха разказите на д-р Десислава Ризова и Иван Филчев от БТВ, на фоторепортера Олег Попов, на Николай Дойнов и Мартин Георгиев от Нова Тв, Александър Марков от БНТ. Разкази, базирани на личните им преживявания на журналисти, командировани да отразяват война.

13

След кратка пауза Кръглата маса продължи с втория панел „Журналистика и дезинформация“. Тук своите гледни точки представиха Веселин Желев от Клуб Z, доц. Ралица Ковачева от ФЖМК, Ивелина Георгиева и Николай Петров от БНР, д-р Анета Милкова от ФЖМК, Любомир Мартинов от БТА, доц. Светлана Станкова от ФЖМК, Емилия Милчева от Дойче веле, Миролюба Бенатова.

9973

В рамките на дискусията разговорът за професията в тежки ситуации и кризи продължи с акцент върху предизвикателствата пред кореспондентите и журналистиката от критични точки, търсенето на истината, отразяването на човешкото страдание, трансформациите в журналистиката, професионализма и подходите на информиране от горещите точки, нуждата от сериозна подготовка и високи професионални качества на екипите.

Снимки Константина Меднева и Антоан Божинов