Във ФЖМК е открито ново студио за практическо обучение

На 18 октомври във Факултета по журналистика и масова комуникация официално бе открито студио за практическо обучение по журналистика, онлайн медии и книгоиздаване, оборудвано с висок клас станции, дарение от Полиграфическа група „Демакс“ и Съюза на печатарската индустрия в България.

kunev1
Проф. д-р Веселина Вълканова, Декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, изрази благодарност към дарителите в лицето на г-н Петър Кънев, почетен председател на СПИБ, инж. Красимир Илиев, председател на Съюза и инж. Румен Трифонов - главен секретар, както и г-жа Екатерина Николова, главен редактор на сп. „Полиграфия“.

st

Деканът на ФЖМК отбеляза, че високите образователни стандарти, към които се придържа ФЖМК, задължават и по отношение на осигуряването за студентите на адекватна база за практическо обучение по медии и комуникации, което е изключително важно. Компютърните системи остаряват много бързо, без периодични инвестиции в техника и съвременни станции е невъзможно да предложим модерно обучение. Помощта на дарителите допринася за по-високо технологично и ефективно обучение на студентите, а оттук и за професионалното развитие на младите хора, които са бъдещите журналисти, комуникационни специалисти, издатели на България.

st

Проф. Вълканова изрази признателността на академичната общност за приноса на дарителите в подобряването на условията за практическо обучение на студентите по медии и комуникации и изрази надежда сътрудничество да продължи и в бъдеще заради споделения стремеж  за осигуряване на най-съвременните образователни и професионални практики, които ще открият по-големи възможности за развитие пред студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация.
Г-н Петър Кънев получи специална грамота за извършеното дарение лично от заместник-ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проф. д-р Георги Вълчев. Проф. Вълчев също благодари за дареното оборудване и напомни, че от самото основаване на Университета дарителските актове са били ефективен начин за подпомагане на българското образование.

st

Гостите и представителите на медиите разгледаха новото студио и се запознаха със студентските издания на ФЖМК – вестници, списания и книги, учебни сайтове и онлайн медии. Разговорите с официалните гости продължиха в неформална обстановка, където бяха обсъдени евентуални бъдещи съвместни проекти.
   
Практическото обучение на студентите по медии, комуникации и книгоиздаване вече има още една зала, оборудвана със съвременна техника, която да подпомогне учебния процес.