Участвайте в конкурса за ЗЕЛЕНА журналистика "Див кестен"

kestЗапочва номинирането за третото издание на конкурса за ЗЕЛЕНА журналистика "Див кестен". Конкурсът „Див кестен“ се организира за трета поредна година и цели да отличи високите постижения в отразяването на актуални теми, свързани с природата в България и нейното опазване. Конкурсът е част от дейностите по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.


На 6-ти август 2022 г. ще бъдат наградени петима журналисти с принос в отразяването на теми за природата, Натура 2000, защитени видове и защитени територии. До 1 юни формулярът за номиниране ще бъде отворен на следния линк.

Журналистите могат да участват индивидуално със свои публикации или да бъдат номинирани от публиката. За номинираните журналисти е необходимо да бъде описан накратко приносът им и защо заслужават да бъдат отличен.

Ще бъдат номинирани журналисти с материали от следните категории:

  • печатна медия;
  • радио;
  • телевизия;
  • онлайн медия;
  • блог.

Предложените личности трябва да отговарят на следните условия:
• Номинирани могат да бъдат всички журналисти на договорни отношения в някоя медия или на свободна практика (с изключение на журналисти, публикували/разпространили материали чрез Икономедия, Дарик радио, Хоби ТВ);
• В последната 1 година (01.07.2021 – 01.06.2022) трябва да са публикували/отпечатали/популяризирали свой материал на тема за природата, Натура 2000, защитените видове и територии;

  • Допускат се до 3 публикации във всяка категория за/от всеки кандидат;
  • Няма ограничение за възраст, пол или стаж.

Подробна информация може да намерите тук.