Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) предлага стипендии за млади и за утвърдени учени за 2022-2023 академична година. ЦАИ е независима институция със силна международна и интердисциплинарна ориентация, която насърчава научните изследвания, високите постижения и интелектуалното творчество в областта на хуманитарните и социалните науки. Центърът привлича млади таланти и утвърдени учени, като предлага институционални условия за свободна научна работа и академичен диалог чрез финансирането на индивидуални стипендии и колективни мултидисциплинарни проекти.
Възможностите за подпомагане на български учени са следните:
Стипендии за млади български учени (9-месечни стипендии за академичната 2022-2023.);

Стипендии "Форцхаймер" за утвърдени български учени (5-месечни стипендии), и

Стипендии Re-Link за български учени, пребиваващи и работещи постоянно в чужбина (3-месечни).

Крайният срок за подаване на документи е 31 март 2022.