pokol

На 6 декември 2022 г. от 14:00 ч. се състоя разговор с участие на студенти от специалност „Книгоиздаване“ на тема Преводачите и преводът в Мраморното фоайе на Националния дворец на културата като част от 10. Софийски международен литературен фестивал, съобщава студентският учебен сайт 4Publishing. Бяха представени двете студентски книги „Лицата зад превода“ (2022) и „Българската книга по света“ (2020), творчески резултати от дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“. Разговорът се проведе между изследователя на преводното дело Емил Басат, който също говори за част от своите трудове, и представители от двата курса работили по книгите, съответно – Елеонора Тодорова за „Лицата зад превода“ и Александър Александров за „Българската книга по света“. Модератор на събитието беше ръководителят на дисцлиплината д-р Георги Александров, а в публиката присъстваха видни български преводачи.