sem3

Семинар „Александър Морфов и политическата зима в медиите“

Семинар на тема „Александър Морфов и политическата зима в медиите“ (период на изследване 27.02-27.03) ще се проведе на 31.05 (сряда) от 9 часа в зала 13 на ФЖМК. Студентите по журналистика, профил „Радио“, 4 курс ще представят резултатите от изследване, завършено в часовете по „Медиен анализ“. Събитието се организира в рамките на Публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“.