valch
С проф. д-р Георги Вълчев започнаха срещите на кандидатите за Ректор с преподаватели и студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация. На събитието в Аула магна деканът на ФЖМК проф. Веселина Вълканова представи проф. Вълчев - номиниран за ректор на Софийския университет за предстоящия мандат.
 
Проф. Вълчев очерта основните акценти в своята мандатна програма, започвайки с усилията, които ще положи, за да съхрани човешкия и интелектуален потенциал на академичната общност в СУ. Заявеният ангажимент на проф. Вълчев е свързан с нов модел за финансиране на университета, с увеличение на студентските, докторантските и постдокторантските възнаграждения. Въпроси и коментари по програмата проф. Вълчев получи от присъстващите в залата - бившите декани на ФЖМК - проф. Тотка Монова и проф. Теодора Петрова, доц. Орлин Спасов, представители на студентската общност.
Георги Вълчев завършва Софийския университет през 1988 г. като магистър по история, с втора специалност "Философия". 10 години по-късно получава научна степен "доктор" в центъра по културознание. От декември 2015 г. е заместник-ректор на СУ по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение.
Кандидатурата на проф. д-р Георги Вълчев е издигната от Факултетния съвет на Философския факултет.
Предстоят още три срещи на кандидатите за ректор на СУ "Св. Климент Охридски" с академичната общност на ФЖМК в Аула Магна.
Очакваме акад. проф. д.фз.н. Николай Витанов на 17.11. от 15:00 ч., проф. Климент Найденов на 20.11. от 16:00 ч. и проф. д.п.н. Милен Замфиров на 21.11. от 16:00 ч.
Новият ректор ще бъде избран от Общото събрание на Софийския университет, което ще се проведе на 22 ноември 2023 г.