andr

На 9 март в пълната зала Аула Магна  на ФЖМК се състоя академична среща с телевизионните водещи, продуценти и собственици на продуцентска компания „Междинна станция“ Андрей Арнаудов и Иван Христов. Двамата практици споделиха опита си от професионалната среда на телевизионното продуцентство пред студентите от четирите бакалавърски специалности на ФЖМК – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“,  и „Комуникационен мениджмънт“, както и пред обучаващите се в магистърските програми „Спортна журналистика“ и „Продуцентство и креативна индустрия“.a2

В изложението си двамата продуценти изразиха своите виждания за развитието на праймтайм програмите в българския телевизионен ефир, както и за промените, които настъпват в програмните схеми и интересите на аудиториите. Те очертаха тенденциите и бъдещите предизвикателства пред независимото телевизионно продуцентство в посока ново оригинално съдържание, проекти за платформи и обществена ангажираност с важни теми и проблеми.

В рамките на дискусията, модерирана от доц. д-р Мая Василева, студентите задаваха активно компетентни въпроси, които впечатлиха гост-лекторите за нивото на познаване на българския медиен пазар. Аудиторията се запозна и с бъдещите проекти на продуцентската компания.