Премиера на книгата „Журналистически жанрове в радиото“ от Лъчезар Точев

janrНа 25 април, от 18:00 часа, в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация ще бъде представена книгата „Журналистически жанрове в радиото“ от Лъчезар Точев. Книгата ще представят проф. д.н. Венцислав Димов и ас. Диляна Кирковска. Събитието се провежда в рамките на Публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“.

Лъчезар Точев (1962–2021) завършва Девета френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. Възпитаник е на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Радиожурналистика“. Работил е в Българското национално радио – в Главна редакция „Полюси“, като водещ на предаването „Хора, пътища, автомобили“. Постъпва във Факултета по журналистика и масова комуникация през 1993 г. като редовен асистент. Дългогодишен преподавател е в катедра „Радио и телевизия“ във ФЖМК, един от най-добрите специалисти по радио у нас. Дисертацията му е на тема „Интерпретация на социалните факти чрез радиожанровете на информацията“, защитена през 2013 г., с която става доктор в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Научните му публикации са посветени на изследване на новините в радиото, на мястото на радиото сред останалите медии, на разпространението на информацията в съвременните канали за комуникация. Сред дисциплините, които преподава на студентите във ФЖМК, са „Радиожанрове“, „Учебно радиостудио“, „Комуникационни умения (радио)“. Два пъти е бил директор на Университетското радио „Алма Матер“ – при създаването му като кабелно радио през 1993 г. и от 2001 г. в продължение на 5 години. Катедра „Радио и телевизия“ го номинира за генерален директор на БНР през 2001 г.