Каним студенти на ФЖМК, които са на стаж в медии, на участие в двудневно обучение за представители на медиите по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) към Министерството на вътрешните работи, което ще се проведе на 09-10.06.2022 г. в учебния център на ГД ПБЗН гр. София, ул. Пиротска № 171 А.
Общата цел на проекта е подготовка на населението за действие при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и оборудване на специализирани обучителни центрове, проучване на добри практики в държави членки на ЕС, провеждане на обучения на обучители, разработване на учебни планове и програми за различни целеви групи от населението и провеждане на обучения за възрастни хора и ученици. Обученията се изпълняват от консорциум „Дикон–БЧК“, с партньори Дикон Груп ЕООД и Българския червен кръст, на базата на договор с  ГД ПБЗН-МВР. Изпълнението на договора предвижда провеждане на
обучения за действие при наводнение и за представители на медиите. Програмата за обучение включва както теоретични теми, така и практически упражнения на полигоните на учебните центрове.
Лектори са служители на ГД ПБЗН, преминали специализирано обучение за обучители в България и чужбина.

Представяне на проекта

Програма

Регистрационен формуляр