За студенти и докторанти на ФЖМК

Платформата за кандидатстване за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2022/2023 г. вече е отворена от 22 февруари 2021 г., 10:00 ч. до 8 март 2021 г., 23:59 ч. Обявата за конкурса и информация за всички документи и срокове може да се намери на сайта: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2022/01/17/ka103-students-2022-2023/

На 28.02.2022 г. от 15:00 ч. ще се проведе онлайн информационна среща, организирана от Студентски съвет и с участието на представители на отдел "Международно сътрудничество". Информация за събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/343348924340506