Нови научни издания на ФЖМК са включени в електронната библиотека CEEOL

g28sb20Две нови научни издания на ФЖМК - сборникът от  двудневната Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ "Quality journalism and a new communication environment"  и  т. 28 на Годишника на ФЖМК за 2021 г. вече са публикувани в дигиталната колекция от научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социални науки The Central and Eastern European Online Library  (CEEOL). Като стават част от дигиталния ресурс на тази авторитетна библиотека, статиите и изследванията на нашите автори се индексират автоматично от десетки свързани електронни библиотеки по цял свят вече са достъпни за широк кръг изследователи.

В настоящия брой на Годишника са включени статии и студии на изследователи от ФЖМК и две рецензии за новоизлезли монографии.  
В Сборника са поместени 45 текста, групирани тематично в панелите: „Професионални стандарти – исторически и съвременни перспективи“, „Медийното изкуство и арт журналистика – осмисляне и употреби“, „Визуална и невербална комуникация в медиите“, „Медии в пандемия“, „Инфодемия за пандемия“, „Медийните езици – преводът (не)възможен“, „Медии, аудитория – променената комуникация“, „Свят, ценности, медии“, „Комуникационни предизвикателства пред новата комуникационна среда“.

Авторите на текстовете са преподаватели и изследователи от български университети – ФЖМК, ИФ и ФФ при СУ, УНСС, УАСГ, БСУ, НБУ, ЮЗУ, ВТУ, ИУ-Варна, УНИБИТ, НХА, БАН, както и от чуждестранни висши училища и професионални организации като Европейската асоциация за журналистическа подготовка (EJTA), Индийския журналистически съюз, Италианската новинарска агенция ANSA, Школата по аудиовизуален превод в Москва, Московския държавен институт по международни отношения към Министерството на международните отношения, Московския държавен университет, Грузинския частен университет.