В Аулата в Ректората на Софийския университет на 21 декември 2022 г. се проведе церемония по връчването на отличието „Знак за качество“ на Софийския университет. Събитието се провежда по инициатива на ректорското ръководство и на Университетския център за управление на качеството.

kachОтличието „Знак за качество“ е израз на стремежа на Софийския университет да насърчава добри практики и постижения на представители на своята академична общност, които допринасят за утвърждаване на високи стандарти за качество. Всички кандидатствали получават сертификат за участие. Победителите получават специално изработен плакет.

Факултетът по журналистика и масова комуникация беше удостоен със „Сертификат“ за номинация в категория „Успешна промяна“ за новия институционален сайт на факултета, разработен и пуснат в действие през изминалата година.

Новият уеб сайт се характеризира с по-удобен, модерен и достъпен дизайн, част от мрежата на Софийския университет.
Той вече дава възможност непрекъснато да се актуализира и обогатява с новини – регулярно информиращи за предстоящи събития и за организацията на образователните и научни дейности. Освен постоянно обновяваните рубрики на сайта на факултета „Актуално”, „Важно”, „Новини” се актуализират своевременно и рубриките, отнасящи се до студентите, като началната страница носи повече информация за предстоящи събития или за учебни процедури.
Въпреки отличния резултат, работата на екипа по усъвършенстването на сайта продължава – както по дизайна, така и по програмния код с оглед по-нататъшните подобрения:

  • оптимизация за търсачки;
  • адаптивен дизайн за различни визуализационни устройства – важно за достъп от мобилни устройства (смартфони и таблети);
  • двуезичен – с две версии на уебсайта − на български и на английски език, за да осигурява комуникацията на ФЖМК със света;
  • минималистичен, с олекотено представяне и оптимална използваемост;
  • интуитивна навигация с характерни за този тип сайтове основни, суб- и метанавигационни менюта;
  • логична и ясна информационна архитектура, която да допринася потребителското удовлетворение от използването на сайта;
  • бърз достъп до информацията, без влизане в големи „дълбочини”, както при досегашната страница;
  • флуидно „прибиране” на падащи менюта и навигации при показване на малки дисплеи, с което се откриват водещите съдържания и мн. др.

Всичко това дава възможност на новия сайт да бъде публикувана най-актуалната информация за всички учебни, научноизследователски, културни и други аспекти от живота на факултета, а използването ѝ стана много по-удобно и приятно.
Сайтът даде възможност да бъдат създадени профили на всички преподаватели, за целта беше изработен и изпратен на колегите формуляр за попълване на данни от научната биография и постиженията на членовете на академичния състав.
Продължи и интеграцията на сайта със социалните мрежи,  където присъствието на ФЖМК става все по-плътно – освен официалните страници във Facebook и LinkedIn, които се поддържат редовно, беше създадена и група във Facebook „ФЖМК - студенти, преподаватели, приятели” за по-неформално общуване и дискусии, която за разлика от други подобни групи се администрира от представители на факултета и вече има стотици членове.
Чрез разработката, непрекъснатото актуализиране и новите функционалности на новата уеб страница на ФЖМК екипът, които стои зад реализирането на този толкова важен за Факултета (а и за Софийския университет като цяло) проект, е осигурил добавена стойност за потребителите си, като в същото време не се е отдалечил от визуалната идентичност на Софийския университет, а я спазва неотклонно, не ползва и друг домейн, а домейнът на СУ https://fjmc.uni-sofia.bg/.
Новият официален сайт на Факултета по журналистика и масова комуникация използва само българска кирилица: основните шрифтове са: Trajan Pro 3 от визуалната идентичност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Acari Sans Bulgarian Cyrillic с автор Стефан Пеев. Известният наш художник Стефан Пеев и създател на шрифтове благодари на екипа и включи сайта ни в своето портфолио https://localfonts.eu/shop/cyrillic-script/bulgarian/bulgarian-cyrillic-sans-serif/acari-sans/.
Сайтът е разработен от Моника Илиева, Университетски център за информационни и комуникационни технологии. В екипа по създаването на сайта са проф. Веселина Вълканова, гл. ас. Мая Стоянова, Гриша Атанасов. Сайтът е с обмислена информационна архитектура и с функционални навигационни инструменти, изцяло в помощ на потребителите.

На церемонията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-ректори, декани на факултетите, преподаватели, представители на администрацията, студенти.

kach1

Тя бе открита от доц. д-р Мария Баръмова, ръководител на Университетския център за управление на качеството, която приветства присъстващите и припомни, че отличието „Знак за качество“ се присъжда ежегодно за развиване и утвърждаване системата за качество на Софийския университет. Целта е да се осигури водещата роля на университета и структурните му звена въз основа на високи критерии и всички дейности на университета да бъдат изпълнени в съответствие на установените правила, стандарти и процедури, да се създадат условия за подобрения във всяка една университетска дейност - научно-изследователска, образователен процес, административното обслужване, социално-битовото обслужване на студентите и тяхната реализация.

Виж повече за церемонията и наградите.