От 10 до 15 декември 2022 г. във връзка с изпълнение на дейностите по проект № КП-06-Н 25/8 към Фонд научни изследвания, озаглавен „Модел на ефективна визуално-комуникативна и медийна среда за формиране и възпитание на нови публики в сферата на изкуствата и културните и творчески индустрии чрез споделени пространства“, научният екип на проекта посети Кралство Мароко. Посещението бе осъществено с активната подкрепа и съдействие на посланика на България в Мароко, Н. Пр. г-н Пламен Цолов и по покана на председателя на Върховния орган за аудиовизуална комуникация (ВОАК) в Кралство Мароко, г-жа Латифа Ахарбаш. Целта на посещението бе да се проучи в компаративен план мароканският опит в сферата на медийната регулация, аудиовизуалният медиен сектор и взаимодействието му с културните и творчески индустрии в Мароко, спецификите на аудиторията и предизвикателствата при разпространението на радио и телевизионни канали в цифрови платформи.

mar2
Във връзка с това, на 12 и 13 декември 2022 г. научният екип в състав: проф. д-р Веселина Вълканова, Декан на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК), проф. д-р Теодора Петрова, ръководител на проекта, и доц. д-р Светлана Станкова, член на екипа и заместник-декан на ФЖМК, както и проф. Иванка Янкова, директор на Центъра за професионално обучение към УниБИТ, посетиха централата на Върховния орган за аудиовизуална комуникация – ВОАК. Българската делегация бе посрещната сърдечно от г-жа Ахарбаш (бивш посланик на Мароко в България), както и от генералния директор на ВОАК, г-н Бенаиса Аслун, в присъствието на българския посланик в Кралство Мароко Н. Пр. г-н Пламен Цолов.
 
Българският научен екип бе запознат със структурата и ролята на ВОАК като независим конституционен орган за регулация. Г-жа Ахарбаш изтъкна, че мониторингът на програмите дава възможност да се провери дали аудиовизуалните оператори спазват своите задължения, като основното предизвикателство за регулиране на медийното съдържание е подход, който служи на общия интерес чрез постигането на няколко цели:
• Съобразяване с правилата за плуралистично изразяване на идеи и мнения по време както на избори, така и извън предизборните кампании;
• Зачитане на демократичните принципи и човешки права: дженъдър равноправие, борба със дискриминацията и стигматизацията, зачитане на презумпцията за невиновност, защита на личните права;
• Защита на младежките аудитории;
• Насърчаване на социалното сближаване и включване;
• Постоянна подкрепа на националните езици;
• Защита на обществените интереси чрез съобразяване с условия, свързани с излъчването на реклами и спонсорството на програми.  
Тя посочи, че всички решения на ВОАК се публикуват в Държавен вестник, а институцията представя ежегодно доклад за дейността си.    
 mar4
Г-жа Ахарбаш представи на българският научен екип и действията, предприемани от ВОАК като независим конституционен орган по отношение на насърчаването в медийното съдържание на ценностите и принципите на свободата на изразяване, плурализъм на мненията, културно, човешко и езиково многообразие и борба срещу речта на омразата и сексистките стереотипи в публичния дискурс. Тя поясни, че от целия състав на ВОАК от 165 души, 50% са жени.
Българският научен екип посети Центъра за наблюдение на аудиовизуалните програми и се запозна със иновативния софтуеър, разработен и лицензиран от марокански инженери, позволяващ значително редуциране на сървърите и едновременното търсене по ключови думи в различни платформи на медийното съдържание.

mar14

 mar17

Българската университетска делегация проведе и срещи с директори и експерти от правната, международната, развойната, както и от дирекцията за наблюдение на програмите и тв предаванията на ВОАК. Бяха обсъдени въпроси, свързани с медийната грамотност, с правните аспекти на заведените жалби, с механизмите за подготвяне на решенията.  

mar6
 
mar15

По време на престоя си в Мароко, българската университетска делегация проведе среща и с г-н Ел Мостафа Алауи, генерален директор на Интерпрофесионалния център за аудиометрия – CIAUMED в Казабланка, който представи способите за измерване на аудиторията в Мароко и положените усилия от Центъра за насърчаване на развитието на рекламния пазар като основен източник на финансиране за аудиовизуалните оператори. Той поясни, че 50% от продукта им  се финансира именно от рекламодателите и 50% от телевизионните оператори, като агенциите заплащат само софтуера.

mar16 
 
Делегацията се срещна и с г-н Абделкадер Ретнани, вицепрезидент на Федерацията на културните и творчески индустрии (FICC) на Общата конфедерация на мароканските предприятия (CGEM), г-жа Амина Бенжелун, вицепрезидент, отговарящ за аудиовизуалния сектор и г-н Хичам Абкари, вицепрезидент, отговарящ за музикалния сектор. Те посочиха, че само киното и печатните издания са структурирани, а останалите културни и креативни индустрии не са, поради което липсват данни за тях. На въпрос, зададен от проф. д-р Веселина Вълканова, дали са били компенсирани по време на пандемията, г-н Абделкадер Ретнани отговори, че на всички трудещи се в този сектор, докато не работят, са били изплащани минималните, отпреди пандемията заплати, а таксите за аудиовизуално съдържание не засягат социално слабите. Той посочи също така, че се предвидени данъчни облекчения за чуждите фирми, които снимат филми в Кралство Мароко, като по такъв начин се осигурява трудова заетост в зоните, където се снима.  
Дискусиите продължиха с фокус върху състоянието и перспективите за развитие на културните и творчески индустрии в Мароко. Посещението завърши с очертаване на перспективите за по-нататъшно сътрудничество в сферата на културните и творчески индустрии.