Вие сте млад журналист до 35 г. и сте отразявали важни за ЕС теми и въпроси? Тогава следната информация би могла да Ви заинтригува: до 15 октомври можете да кандидатствате за наградата за млади журналисти за 2012 г. на Информационното бюро на Европейския парламент в България. Условието, освен да отговаряте на възрастовото ограничение, е материалът Ви да отговаря на темата "Време за промяна в ЕС" и да е публикуван/излъчен в периода между 30 септември 2011 г. и 15 октомври 2012 г. Наградата ще се връчи за първи път тази година, като ще бъдат отличени млади журналисти в две категории: медии - печатни и онлайн издания, радио и телевизия, както и за "гражданска" журналистика - материали, публикувани в блогове. Наградата е посещение на сесия на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел. Наградата се организира в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти в България и с подкрепата на Съюза на българските журналисти и Фондация "Медийна демокрация". Срокът за изпращане на материалите е до 15 октомври включително, като наградата ще бъде присъдена през м. ноември 2012 г.

Темата за 2012 г.: Време за промяна в ЕС
Кризата в ЕС сблъска две различни визии за икономическото бъдеще на Европа - дали то да се основава на консервативни разходи на принципа ''харча, колкото произвеждам'', или на насърчаване на потреблението, заетостта и бизнеса като ключови фактори за растеж. И докато в началото ЕС реагира на кризата с ограничения, то през последната година ясно се вижда завой на ляво и стремеж към един по-социален модел. Но това ли е единствената промяна, която виждаме в Европа? Проблемите събудиха и промени в социалните, политическите и гражданските нагласи, поставящи под съмнение, или обратното - легитимиращи основни европейски ценности, каквито са солидарността, многообразието и толерантността. Затова, в тази насока ще бъдат отличени журналистически материали, отразяващи обективно и интересно текущите процеси от общоевропейско значение, независимо дали засягат икономически, финансови, социални, политически или културни въпроси.

За наградата
Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти се присъжда на журналисти до 35 години, които са спомогнали за изясняване на значими теми на европейско равнище или са насърчили по-доброто разбиране на институциите или политиките на Европейския съюз. Наградата има за цел да отличи и стимулира качествени журналистически материали на млади журналисти, които разглеждат определена тема, която се обявява всяка година. Наградата се присъжда в дух на зачитане на свободата и пълната независимост на медиите и медийния плурализъм и в контекста на желанието на Европейския парламент за подобряване на комуникацията между институциите на ЕС и европейските граждани. Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти е символична: грамота, както и посещение на сесия на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел на разноски на Информационното бюро на ЕП в България.

За материалите
Материалите, които могат да кандидатстват за наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти, са: - една статия или един репортаж; - които разглеждат зададената тема ; - които са публикувани или разпространени в периода между 30 септември 2011 г. и 15 октомври 2012 г.; - които са на български език; - които са в една от платформите, посочени в член 2, параграф 1 (които от своя страна не трябва през посочения период да са получавали финансиране по медийни програми на Европейския парламент); - които не са участвали в конкурс или са били публикувани в издание на Информационното бюро на ЕП в България. Всички конкурсни материали трябва да бъдат изпратени по електронна поща (epsofia@ep.europa.eu), с препоръчана поща или доставени на място, на адреса на Информационното бюро на Европейския парламент в България (София 1000, ул. Московска 9).

Как се определят победителите?
Носителите на Наградата на Информационното бюро на ЕП в България за млади журналисти се избират от самостоятелна комисия по присъждане на наградата, която е съставена от представители на професионалното журналистическо съсловие и организации, университетски преподаватели, блогъри и представители на Информационното бюро на ЕП в България. Още информация тук.