Факултетът по журналистика и масова комуникация и Българското дружество за връзки с обществеността организират международен научен форум на тема “Практически аспекти на медийната грамотност”. Събитието ще се състои в Международен бизнес център Уникредит Булбанк, ул. „Аксаков“ 8, на 29 април 2022 г. от 8,30 ч.

ПРОГРАМА
08:30 - 09:00     Регистрация на участниците
09:00 - 09:30     ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО

  • проф. д-р Веселина Вълканова - Декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
  • проф. д.н. Андреана Ефтимова - ръководител на проекта

medgr

09:30 – 11:00 ОТКРИВАЩИ ЛЕКЦИИ

проф. д-р Ана Ади (Университета „Квадрига“, Германия)
Тема: „Media Literacy as responsibility: reflections on the future of communications in a VUCA and post-truth world“

доц. Георги Лозанов (ФЖМК, Софийски университет „"Св. Климент Охридски“)
Тема: „Обратно влияние на постистината върху социалната реалност – фалшиви събития“

11:00 - 11:15    КАФЕ ПАУЗА

11:15 - 13:00 ТЕОРЕТИЧНА РАМКА НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

доц. д-р Орлин Спасов (ФЖМК, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Тема: „Медийната грамотност в България в контекста на Мониторинг на медийния плурализъм 2021“

Кристина Христова (Коалиция за медийна грамотност)
Тема: „Медийна грамотност във всички възрасти“

Екатерина Анчева (Директор комуникации в Уникредит Булбанк)
Тема: „Медиите и ролята им за финансовата грамотност“

aс. д-р Йордан Карапенчев (ФЖМК, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Тема: „Медийната грамотност като защита от фалшиви новини“

Антон Андонов (Член на УС на БНТ)
Представяне на подкаста „МеГра“ на БНТ

Мария Черешева (Член на УС на АЕЖ)
Презентация на Factcheck.bg на АЕЖ

13:00 - 14:00    ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 - 15:45 CASE STUDIES В СФЕРАТА НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

доц. д-р Александър Христов (Параграф 42 / БАПРА)
Тема: „Съжалявам, ако сте хора. ПР и медийна грамотност в социалните мрежи“

Надя Обретенова (БНТ)
Тема: „Общественият дневен ред и подборът на теми в медиите“

Десислава Пенчева (сп. „Образование и специализация в чужбина“)
Тема: „Медийната грамотност и развитието на критичното мислене чрез качествено образование“

Бойчо Попов (Главен редактор на Investor.bg)
Тема: „Значението на мултиканалната информация в дигиталния свят”

Елена Матеева (докторант ФЖМК / Изпълнителен директор на БДВО)
Тема: „Използване на социалните медии от политическите партии за промяна на дневния ред на обществото”

д-р Мануела Тотева
Тема: „Ефективност на дигиталните комуникации в b2b сферата“

15:45 - 16:00    КАФЕ ПАУЗА

16:00 - 18:00 КРЪГЛА МАСА: ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

Подтеми: Балансът между свободата и отговорността, отразяването на фактите, позиционирането на брандовете, отговорността към заинтересованите страни

УЧАСТНИЦИ:

  • д-р Ваня Бабанин (Европейската асоциация на комуникационните директори)
  • Иван Янакиев (Член на УС на БДВО)
  • доц. д-р Александър Христов (БАПРА)
  • Красимира Величкова (Съветник на вицепремиера)
  • Огнян Траянов (Председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН)
  • Розита Еленова (СЕМ)

18:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА    

Събитието е организирано по проект за провеждане на международен форум на тема: “Практически аспекти на медийната грамотност”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” на МОН с договор № КП-06-МНФ-16 от 2021 г.