Лекция: Не, още не сме спечелили инфовойната. Чуждестранна пропаганда и последствия за националната сигурност в Централна Европа

На 18 май 2023 г. от 16 ч. в Аула Магна на ФЖМК ще се състои лекция на тема „Не, още не сме спечелили инфовойната. Чуждестранна пропаганда и последствия за националната сигурност в Централна Европа“. Организатори са Институтът за глобални анализи и Факултетът по журналистика и масова комуникация.
Лекцията ще анализира последиците на пропагандата от авторитарни държави като Русия и Китай за националната сигурност в страните от Централна Европа. Ще бъде разгледано мястото на България в сравнителен аспект, включително степента ѝ на уязвимост спрямо дезинформационни кампании в контекста на опита на Полша, Чехия, Унгария, Словакия. Също така ще бъдат представени начини и политики за противодействие със специален фокус върху възможностите за регионални подходи за борба с пропагандата.
lect

За лекторите:

Натали Фогел има дългогодишен опит в областта на насърчаването на демокрацията и демократичните движения по света. Завършва Института по политически науки към Университета „Инсбрук“ в Австрия и е преподавала международни отношения в Университета „Бон“ в Германия. Била е проектен консултант за младежда и гражданското общество към офиса на НАТО в Москва. До 2015 г. Натали Фогел е сътрудник в Института по световна политика във Вашингтон и е работила за американското правителство. Като специалист в областта на информационната война анализира операциите за влияние, провеждани в Германия от 2007 г. насам и съветва законодатели и мозъчни тръстове. Офицер от запаса към немските военновъздушни сили. През 2020 г. Натали Фогел се присъединява като старши сътрудник към Kremlin Watch Program в European Values Center for Security Policy в Чехия, където отговаря за въпросите на вътрешната сигурност, включително кибер инциденти, ръководи обучения и координира брифинги, анализира и противодейства на дезинформацията.
Д-р Румена Филипова е председател и съосновател на Института за глобални анализи в България. Основните научни интереси на д-р Филипова са свързани с политиката и международните отношения на страните от Централна и Източна Европа със специфичен фокус върху медии и дезинформация, идентичност и авторитарното влияние на Русия и Китай в региона. Д-р Филипова защитава докторска и магистърска степен по международни отношения в Оксфордския университет, както и бакалавърска степен по политика, психология и социология в Кеймбриджкия университет. Придобива богат опит в неправителствения сектор, вкючително в Чатъм Хаус, Московския център Карнеги, Полския институт по международни отношения, Центъра за либерални стратегии, Кеймбриджки форум за Централна Азия, Центъра за изследване на демокрацията. Най-новата й книга е Constructing the Limits of Europe: Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria, and Russia since 1989