Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2023/2024 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс с незаети места за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2023/2024 година.

Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу:

er24

Документи за кандидатстване се подават в срок до 16 октомври 2023 г.17:00 ч. на имейл erasmus@admin.uni-sofia.bg.