СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2023/2024 учебна година.
Период на кандидатстване:
21.02.2023 (10:00 ч.) – 10.03.2023 г. (17:00 ч.)
Електронна платформа за кандидатстване:
http://erasmus.uni-sofia.bg
(достъп с потребителско име и парола от СУСИ)

Повече информация за условията, крайните срокове и необходимата документация може да се намери на сайта:
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/01/18/selection_students_2023-2024_1/

er23