На 1 октомври от 14 ч. в аудитория 272 на Софийския университет „Климент Охридски“ за 47-и път бе дадено началото на новата учебна година във ФЖМК. В обръщението си към първокурсниците от специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“ и „Комуникационен мениджмънт“ деканът на факултета проф. д-р Веселина Вълканова говори за възможностите за лично и професионално израстване пред новите студенти, за необходимостта от смелост и упоритост в следването на призванието им, за трудностите и предизвикателствата пред сферата на медиите и комуникациите в нашата сложна епоха. Тя им пожела успешно пътуване и попътен вятър през най-хубавите години, които им предстоят.

Dean

Приветствия поднесоха и председателката на Факултетния студентски съвет Ива Иванова и новоприетият студент Петър Желев. Бяха представени преподавателите, курсовите ръководители и служителите, с които ще бъдат първите им срещи във факултета. Освен студентските си книжки, първокурсниците получиха и комплекти учебни вестници, списания и книги, създадени от техните по-големи колеги.

 

students

На добър час!

Снимки: Галатея Хаджиева