Факултетът по журналистика и масова комуникация е официален партньор на Седмата световна конференция по медии и масова комуникация (MEDCOM), която ще се проведе онлайн на 5-7 май 2022 г.

Темата на конференцията е "Медийни и комуникационни практики в постковидния свят. Проблеми, възможности и перспективи". Пълната информация за конференцията можете да намерите на уебсайта https://mediaconference.co/mm