Факултетът по журналистика и масова комуникация откри 50-ата си юбилейна академична година

Преподавателите и студентите на ФЖМК се включиха на 2 октомври сутринта в шествието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в неговата 135-а годишнина за откриването на новата академична година, с което Алма матер за пореден път напомни на днешна България, че академичната идея и академичната общност винаги ще бъдат стожер на общественото развитие и напредък.

nevski

В шествието всички заедно - ръководството на Университета, преподаватели, студенти и служители, демонстрираха авторитета на една институция и достойнството на една общност.

01

На 2 октомври от 14 часа новата учебна година на ФЖМК беше открита и по специалности в залите на първата сграда на Университета. Първокурсниците бяха приветствани от своите преподаватели и почучиха студентските си книжки, както и помагала и учебни издания, дело на техните колеги от горните курсове.
02В Аула Магна към новите студенти от специалност „Журналистика“ се обърна деканът на факултета проф. д-р Веселина Вълканова. В словото си тя каза:

Образованието е единственият ключ към успеха в социалния и професионалния живот, то ни дава важните знания и умения, продължава през целия живот. Именно университетът е институцията, средата, която съществено влияе върху мисленето, допринася за създаване на контакти, учи ни да работим в екип, да спазваме срокове, да учим правилно, да интерпретираме, да синтезираме много знания, да надграждаме, да анализираме, да поемаме отговорност. Процесът е непрекъснат, бавен, но сигурен път, който ни помага да придобием знания, изисква внимание и търпение.
Скъпи колеги, вече 50 години ФЖМК отваря вратите си за млади хора, избрали да се обучават и да търсят реализация в полето на медията, обществената комуникация и издателската дейност. Само по себе си академичното образование по журналистика започва преди 71 години с откриването на учебната 1952-1953 г., когато във Филологическия факултет на Софийския университет е открита специалността „журналистика“.
Освен на богатата собствена традиция ФЖМК стъпва на академичната традиция на СУ “Св. Кл. Охридски” – най-старото и престижно висше училище в България, чиято 130-а годишнина, чествахме наскоро, възползвайте се от тази богата академична традиция.
Нашият факултет предлага на студентите едно академично пълно обучение в бакалавърската, магистърската и докторската степен, съвременна подготовка в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Със задоволство искам да ви информирам, че всички специалности на ФЖМК и в трите образователни степени са акредитирани от НАОА с максималната оценка за срок от шест години.
Освен гаранцията на признаването и тежестта на дипломата, която ще получите, се надявам да получите и високо качество на обучение, висока квалификация за системата на социалната комуникация, подготовка за успешна адаптация в динамично променяща се и конкурентна професионална среда. Бъдете винаги активни, инициативни, взискателни.
Скъпи колеги, много фантастични научни и професионални достижения на човечеството започват от  първия учебен ден. Нека факултетът за вас не е само знание, а общуване, приятелство,  помощ, доверие, споделяне!
Радвам се, че кризата с пандемията приключи и че не платформите за дистанционно обучение вече ни свързват, а аудиториите, семинарните зали, общуването, дискусиите, съвместната работа.
Намираме се на знаково място – в сграда, обявена за недвижимо културно наследство от национално значение!
Вече 140-годишна, нашата сграда е символ на българското висше образование и паметник на културата. Сградата е построена по проект на арх. Константин Йованович, проектирал и сградата на Народното събрание в София. Първоначално е предоставена на Първа мъжка гимназия, преди 134 години тя отваря врати за първия випуск на Висшия педагогически курс, поставил началото на висшето образование в България. Оттогава до днес тя е част от сградния фонд на СУ „Св. Кл. Охридски”. През годините в нея се помещават Физико-математическият,  Биологическият факултет на СУ, а от близо 50 години тя е нашият дом. Надявам се да обичате и да пазете нашата сграда!
От утре вие ще се впуснете в славните студентски години! Не забравяйте живота, но не забравяйте основното – тук сте, за да учите. Опитваме се да ви дадем най-доброто от достиженията на световната наука и от практиките в областта на масмедиите, комуникациите, публикационните дейности и комуникационния мениджмънт...
Скъпи колеги, ще имате възможност да общувате с висококвалифициран и преподавателски състав: 45 щатни преподаватели – професори, доктори на науките, доценти и асистенти, от които 28 са хабилитирани преподаватели в сферата на медиазнанието, комуникационната наука, издателската дейност. Заедно с тях работят над 100 хонорувани преподаватели – водещи практици, учени, университетски преподаватели.
Възползвайте се от срещите с вашите професори, преподаватели, състуденти.
Скъпи колеги, нашите професии е сложни и отговорни. Българската журналистика и колегията всекидневно са подлагани на натиск – икономически, политически, институционален. Точно това състояние на журналистиката и медиите у нас сякаш вдига цената на образованието по журналистика и медии.
Първият урок, който се надявам да получите тук, е отговорността. Обществото има нужда от проверена информация и тук ролята на качествените медиите в борбата с дезинформацията и с теориите на конспирацията, широко разпространени в социалните мрежи, е огромна.
Ние работим с думите, уважавайте думите, уважавайте фактите и следвайте добрите идеи!
На вас, бъдещите професионалисти по медии и публична комуникация, общността и обществото разчитат да промените профила на днешната журналистика, на медиите и комуникациите.
Факултетът по журналистика и масова комуникация като образователно звено за сферата на масовата комуникация дава, отлична основа за развитие и специализация. От собствените Ви, индивидуалните усилия зависи как ще „усвоите“ предлаганите знания, умения, как ще развиете събраното, натрупаното знание в Университета, не просто за да се впишете в средата, но и да я подобрявате и да работите за по-качествените медии и за по-ефективните комуникации.
Вътрешната свобода не се преподава в училище, нито в университета. Но това, което съм сигурна, че ще Ви преподадем, е чувството за принадлежност към гилдия, професионална общност, да изградим самосъзнание на гражданска и професионална отговорност към обществото.
Искам да ви пожелая щастлив академичен път! И най-дългият път започва с една малка стъпка. Днес правите тази стъпка – към академичното познание, към професиите, които сте избрали, към подготовката и реализацията, към бъдещия ви живот.
Попътен вятър, търсете, изследвайте, откривайте!
На добър час на випуск 2027! Добре дошли сред нас!
Обявявам академичната 2023/2024 година за открита!

07

В 13 аудитория студентите от специалност „Връзки с обществеността“ бяха приветствани от зам.-декана проф. д-р Николай Михайлов..

12

В 61 аудитория пред студентите от специалност „Комуникационен мениджмънт“ говори зам.-деканът доц. д-р Светлана Станкова.

1108

В 17 аудитория към студентите от специалност „Книгоиздаване“ с топли думи се обърна ръководителят на катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ проф. д-р Ефрем Ефремов.  

Официалното откриване приключи с групови снимки на първокурсниците от четирите специалности и техните преподаватели, които публикуваме в галерията.
Снимки: Антоан Божинов, Ваня Стоянова