Във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше открита двудневната юбилейна международна научна конференция на тема "Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства", която се провежда чрез платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.
 
konf1

Факултетът по журналистика и масова комуникация отбелязва 70-годишнината от създаването на специалността "Журналистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ). Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952-1953, когато в Софийския университет е открита специалността "Журналистика", прераснала по-късно в отделен факултет - Факултетът по журналистика и масова комуникация.

Международната конференция се организира със съдействието на медийните партньори - Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА), и с академичните партньори - Университетът във Вилнюс, Литва; Университетът в Букурещ, Румъния; Университетът в Ниш, Сърбия; Университетът "Шота" в Батуми, Грузия.

В пленарния панел с приветствия към участниците се обърнаха проф. д-р Веселина Вълканова - декан на ФЖМК, Милен Митев - генерален директор на Българското национално радио (БНР), Надя Висерс - директор на Европейската асоциация за обучение по журналисти (EJTA).

В словото си деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова изрази задоволството си, че в конференцията участват водещи изследователи, учени, преподаватели и практици в областта на медиите и комуникациите, както и от впечатляващата научна програма на конференцията по ключови теми от развитието на медиите, комуникациите и образованието по журналистика в 21-и век. Проф. Вълканова отбеляза, че 2022 г. е юбилейна за академичната общност на ФЖМК, за професионалната колегия, тъй като университетското образование по журналистика в България навършва 70 години.

Тя подчерта, че в началото на 21-и век образователните институции и особено университетите се изправят пред редица социални предизвикателства, преминават през структурни и образователни трансформации, свързани с радикалните промени на средата и с необходимостта от значителни преобразувания на образователните процеси, на академичните програми и подходи на преподаване, свързани и с необходимостта от дигитализация. Университетската система се стреми да преодолее тази ситуация, за да бъде конкурентоспособна и да продължи да предоставя висококачествено образование в контекста на цифровата трансформация и технологичните иновации. Само по себе си обучението по журналистика съчетава академичното знание с практически умения, необходими за професионалната реализация на завършващите студенти.

В откриващото си слово проф. Веселина Вълканова подчерта, че комуникационната среда не само в България, но и по целия свят претърпява радикални промени. В момента войната в Украйна добавя предизвикателства и трудности пред професията на журналиста. Именно в подобни времена на криза се проявява огромната необходимост от качествена журналистика и качествено обучение по журналистика, като противовес на фалшивите новини и дезинформацията.
konf2

В пленарната сесия на конференцията взеха участие проф. д.ф.н. Милко Петров, известен експерт и специалист в областта на чуждестранната журналистика и нейното развитие в САЩ и Европа, водещ преподавател и създател на курсове по чуждестранна журналистика, по изграждане на имидж, по история и теория на журналистиката и на връзките с обществеността, по международна комуникация; доц. д-р Ерика Яуниене и доц. д-р Мария Стонкиене от Университета във Вилнюс, Литва и проф. д-р Ралука Раду от Университета в Букурещ, Румъния - академични партньори на юбилейната конференция. Панелът завърши с представяне на изследване на доц. д-р Каролине Рот-Ебнер и д-р Кристиан Огголдер от Университета в Клагенфурт, Австрия, анализиращо дигиталната грамотност на възрастните хора след началото на пандемията от КОВИД-19. Темата за медийната грамотност в условията на засилена употреба на различни онлайн платформи присъстваше във всяко от изказванията в пленарната сесия, показвайки значимостта на въпроса както за ежедневието на обществото, така и като обект на изследователски интерес.

В рамките на два дни 82-ма участници от 16 университета и институции в страната и чужбина ще участват в панели на английски и български език: "Transformations of Media Literacy", "Communication and Digital Turn", "Cultural and Psychological Particularities in the Communicative Process", "Journalism and War - Discursive Practices and Educational Challenges", "Media Professional Practice and Education: Contemporary Debates", "Contemporary Aspects of the Theory of Media and Communication", "Political and Ethical Dimension of the Freedom of Speech", "Changes in the Roles of Social Media and Future Perspectives of Media", "Communication as an Industry", "Transformational Effects in the Field of Mass Communication in Times of Crisis".