Ако сте запалени по журналистика, базирана на факти, свободна от пристрастия, журналистика, която търси истината, ако горите да разкажете история в снимки или видео, ако искате да се учите в Школата на БТА, присъединете се към екипа на националната агенция.
btaБТА създава неспирен поток от информация, която се ползва от медиите в страната и от новинарски агенции в чужбина, от държавните институции и неправителствени организации в България. Екипът журналисти в Българската телеграфна агенция (БТА) проследява събитията в развитие, от началото до края, в текст, образ и звук. Свобода, истина, знание, общност, памет са нашите ценности.
БТА е национален независим информационен институт. Създадена е през 1898 г. с указ на княз Фердинанд. БТА е член на Алианса на европейските информационни агенции, който приема само една информационна агенция от държава. Член-основател е на Асоциацията на балканските информационни агенции, чието седалище е в София, и на Асоциацията на черноморските агенции. БТА в момента е президент на Световния конгрес на информационните агенции.

БТА предлага стажове за студенти от ФЖМК като младши репортери и младши редактори.

Репортерите в БТА имат определени ресори, за които отговарят, създават контакти, отразяват събития, правят репортажи и интервюта, обогатяват ги със снимки и видеоматериали от събития, пишат обзори. Младшите репортери ще работят първоначално с някой от репортерите.
Изисквания за младши репортер: Средно образование. Отлично владеене на книжовен български език. Владеене на английски език или друг чужд език. Компютърна грамотност: Работа с MS Office, работа със социални мрежи. Комуникативни умения, инициативност, умение за работа в екип.
Младши редактори в дирекция „Международна информация“, дирекция „Балкани“ и дирекция „Икономика“.
Основната дейност на редакторите в „Международна информация“ се състои в следене на събитията в региона, за който отговарят и изготвяне на информации от местни информационни агенции и други медии.   
Редакторите в дирекция „Балкани“  следи емисиите на балканските агенции и публикации в медии на Балканите, подбира информации и аналитични материали, лично ги подготвя за публикуване или ги възлага за работа на други редактори, редактира ги и ги публикува в емисията на БТА.
Редакторите в дирекция "Икономика" поддържат задълбочени познания за икономическите събития и процеси в страната и по света, подбират материали от емисиите на световните и национални информационни агенции, уебсайтове, електронни издания (по абонамент), разпределят задачи към репортерите.
Изисквания за младши редактор: Владеене на английски език на ниво С-1 по европейския стандарт за класификация, и втори западен или балкански език. Отлично владеене на книжовен български език. Компютърна грамотност:  Работа с MS Office, работа със социални мрежи.

Младши редактор в дирекция „Информация за чужбина“

Редакторите на английски език отразяват политически/икономически/социални и др. събития в България и на Балканите на базата на съдържанието, създадено от другите дирекции, правят преглед на медиите в България за англоезични потребители. В ежедневната си работа участват активно в поддържане на страниците на БТА във Фейсбук и други социални мрежи. Пишат авторски материали и участват в други проекти на БТА. Работят на осемчасови смени по график.
Изисквания: Перфектен английски език (ниво еквивалентно на С2. Компютърна грамотност:  Работа с MS Office, работа със социални мрежи.

Младши редактор социални мрежи

Ако се интересувате от новини и социалните медии - Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и TikTok – са вашето място, в час сте с най-новото в социалните мрежи, имате интерес към дигиталните комуникации, креативно мислене и талант за общуване, имаме нещо специално за Вас в Българската телеграфна агенция: редактор социални медии.
Търсим мотивиран човек, който познава спецификата на социални медии и дигиталните комуникации, за да създава, редактира и публикува всекидневно ангажиращо съдържание от емисиите на БТА.
Можете да изпратите автобиография и мотивационно писмо до evgenia.drumeva@bta.bg