Създаден в условията на пандемия, сборникът „Боледуват ли книгите?“ беше представен на 9 юни чрез онлайн премиера. Изданието на Факултета по журналистика и масова комуникация не дава еднозначен отговор на въпроса, зададен в заглавието си, но отразява многобройни примери как издателската индустрия се справя с кризисната ситуация в България и чужбина. Книгата е дело на студентите по книгоиздаване от втори курс и е творческият резултат от дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“ с преподавател гл. ас. д-р Георги Александров.

Поздравления за успешно реализирания учебен проект поднесе деканът проф. д-р Веселина Вълканова, която подчерта взаимното допълване на теоретичните и практическите знания в обучението във ФЖМК. Проф. Вълканова напомни, че учебните медии са били винаги важна част от обучението на студентите във ФЖМК – от учебните вестници вече с 40-годишната си история, през радио и телевизионните формати, до списанията и книгите. Проф. Вълканова оцени високо изследванията, посветени на подкрепата за книгата по света, на програмите, мерките и проектите това отношение, като важни натрупвания и осмисляне на тежък период на криза, които дават надежда и перспектива за бъдещето на книгата.
Ръководителят на Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ доц. д-р Ефрем Ефремов сравни създаването на сборника с голяма първа крачка по професионалния път на бъдещите издатели.
Студентите представиха съдържанието и композицията на своята книга, като споделиха и предизвикателствата в нейното създаване в необичайните условия на дистанционно обучение. Те са не само автори на текстовете, но изпълняват и реални роли в редактирането, коригирането, предпечатната подготовка и маркетинга на сборника.
Директорът на Националния център за книгата Светлозар Желев изрази надежда, че „Боледуват ли книгите?“ ще достигне до широк кръг от издатели и книготърговци, защото поставя важни и актуални въпроси за българското книгоиздаване. Студентите представиха статистика за растеж на редица чужди книжни пазари, която породи дискусия за антикризисните реакции на издатели, книготърговци, библиотеки и държавни институции.
В края на премиерата студентите обявиха и своята благородна инициатива да дарят книги за Специализираната болница за активно лечение за деца с онкохематологични заболявания към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
Освен печатен формат, „Боледуват ли книгите?“ има и електронно издание, което е достъпно в раздела „Учебни медии“ на сайта на ФЖМК.