Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г. (втора селекция)
Уважаеми студенти и докторанти,
.Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”.
Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.
Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи можете да намерите на следния линк:
er
 
Краен срок за кандидатстване: 11.12.2023 г., 17:00 ч.