Изпитна сесия, ОНС „доктор“, зимен семестър - 01.02.2024 г. - 20.02.2024 г.

Изпитна сесия, ОКС „бакалавър“, редовно обучение, зимен семестър - 22.01 - 16.02.2024 г.

Изпитна сесия, ОКС „магистър“, задочно обучение, зимен семестър - 02.01 - 19.01.2024 г.

Изпитна сесия в периода 18.03.2024 г. - 05.04.2024 г. - за студентите ОКС „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма, които ще се явяват на защита на дипломна работа през месец юли 2024 г. Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити в рамките на сесията студентите могат да подават по имейл до 01.03.2024 г., както следва:

за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“:

- rfilatova@uni-sofia.bg

за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- stelasm@uni-sofia.bg