Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2021/2022 г.

Правилникът за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за учебната 2021/2022 г. е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 9/26.05.2021 г.

за подаване на документи за кандидатстване и конкурсни изпити