Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
ОКС
Бакалавър
Последно обновено
четвъртък, Септември 30, 2021 - 10:59
Учебни програми
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна
ОКС
Бакалавър
Последно обновено
четвъртък, Септември 30, 2021 - 10:59
Учебни програми
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна
ОКС
Бакалавър
Последно обновено
петък, Октомври 8, 2021 - 17:53
Учебни програми
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна
ОКС
Бакалавър
Последно обновено
четвъртък, Септември 30, 2021 - 10:59
Учебни програми
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна
ОКС
Бакалавър
Последно обновено
четвъртък, Септември 30, 2021 - 11:00
Учебни програми
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна
ОКС
Бакалавър
Последно обновено
четвъртък, Септември 30, 2021 - 11:00
Учебни програми